Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem!

KvinnorKan är en idéell förening.

För att verka behöver vi ditt medlemsbidrag.

För att bredda medlemsbasen har vi kraftigt sänkt medlemsavgiften.

  • 20 kronor/år för studerande och pensionärer
  • 50 kronor/år för enskild medlem
  • 200 kronor/år förening eller organisation
  • Donationer mycket välkomna!

Insättes på bankgiro: 5603-0521.
SWISH: 123 22 77 6 55.

Vi behöver veta ditt namn, adress och gärna en mejladressfödelseår och kön enligt exempel: 1985K = kvinna född 1985; 1985M = mann född 1985. Komplettera med denna information i mail till: info @ kvinnorkan.se.

  • Skall du förnya medlemsskapet gör det helst innan utgången av december.

Vi redovisar giltigt medlemsantal per 31/12. Du är givetvis välkommen som medlem om du ändå skulle missa detta datum.

Vi söker organisationsbidrag genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Vi ser fram emot att få träffa dig!      

Tillsammans är vi starka!                                                                                                                                      

Vid frågor kontakta :
Gunnel Hall Ordförande

info @ kvinnorkan.se