Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturtips

Ebba Witt-Brattström: Stå bredvid : 70-talets kvinnor, män och litteratur. Nordstedts, 2014 (nov.). ISBN 9789113058528

Yvonne Hirdman: VAD BÖR GÖRAS? – Jämställdhet och politik under femtio år. Ordfront, 2014. ISBN 978-7037795-2

”Säg jämställdhet och en viss behärskad tristess infinner sig. – Det händer ju ingenting! säger en del. – Sverige är sannerligen inte jämställt, säger andra, anklagande. – Vi har mer än nog, tycker vissa, lite mer i skymundan.” -… ”Men femtio år av arbete har lönat sig – det har skett stora förändringar. Man kan leva jämställt i det här landet – om man får lov att göra det. Men så stark är genusordningen som strukturerar män och kvinnor i sina olika fack att femtio år sannerligen inte räcker, och därför är frågan lika levande nu som då: Vad bör göras?” – Se bokens baksida.

 

Hirdmans bok

 

Rebecka Bohlin & Sara Berg: BIT INTE IHOP! Sätt gränser på jobbet. Förlag: Ordfront.  ISBN:9789170376344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bit inte ihop

 

 

Barbro Holm-Löfgren: Ansvar Avund Arbetsglädje  – en folklivsstudie av människan i kontorskulturen.

”Detta är resultatet av tio års vetenskaplig forskning i människors kommunikation och samlevnad på kontor i Sverige. Barbro Holm-Löfgren vill visa hur vi för vidare en kontorskultur med hjälp av symbolspråk – i ord, klädsel, möblering, ritualer och kroppsspråk. Detta kallar hon kulturell kommunikation. Hon visar också hur avund, rädsla, kärlek, komplex, byråkrati, revir- och statustänkande inverkar på arbetsprocessen. En manlig respektive kvinnlig livsstil ser hon också som en av många förklaringar till att spänningar uppstår i kontorskulturen.”  – För anskaffning följ titellänken.                          Studentlitteratur 1980.

Kyung-Sook Shin: Ta hand om min mor.
”Hur kan en mor bara försvinna? Ett ödesdigert ögonblick…hon som alltid har funnits där, med omsorg, mat och kärlek, är plötsligt borta…Långsamt går det upp för Park So-nyos anhöriga vad de tagit för givet, och att de aldrig riktigt kände henne. Kanske hade hon egna drömmar som hon försakat för dras skuld?” Se bokens pärm, baksidan.
ISBN: 9789113047904
Förlag: Norstedts

Aleksander Perski & Joanna Rose: Duktighetsfällan – en överlevnadshandbok för prestationsprinsessor.

”Allt fler människor – framförallt unga kvinnor – drabbas av stress och utmattning. 70 % av dem som söker hjälp på Stressmottagningen är i trettiofemårsåldern och har arbetat i mindre än tio år. Ändå har de tydliga symptom på utbrändhet som sömnsvårigheter, trötthet, magproblem, ständiga infektioner och depressioner.”

ISBN: 97891134041582

Förlag: Nordstedts

 

Aleksander Perski: Ur balans : om stress, utbrändhet och vägar tillbaks till ett balanserat liv.

”Obalans mellan kroppens resurser och omvärldens krav kan leda till allvarlig stress. Går det för långt kan tillståndet bli livsfarligt.”

ISBN: 9789101002908

Förlag: Albert Bonniers Förlag

 

Christina Knight: Mad Women – a Herstory of Advertising. 

”Mad Women – A Herstory of Advertising är den första i sitt slag i Sverige: en bok som belyser bristen på jämställdhet i reklambranschen (där bara 20 % är kvinnor) genom personliga berättelser och reflektioner från kvinnorna i branschen. En bransch som påverkar hela samhället och alla oss i det!”

ISBN:  9789185845880

Förlag: OLIKA Förlag

 

Pia Sundhage och Elisabeth Solin: Spela på bæsta fot – att leda med glædje.

ISBN: 9789146223924

Wahlstrøm & Widstrand

 

Elgvin, Olav, Jon Rognstad og Sarah Fossen Sinnathamby:  Rurbane möter – deltagelse og samhold blandt ungdom og kvinner på Stovner.

De siste to tiårene har det skjedd store demografiske endringer på Stovner. Nye mennesker har flyttet til området, mange av dem med minoritetsbakgrunn, mens andre har flyttet ut. Hvordan er det å vokse opp og leve på Stovner? Finnes det steder hvor mennesker med ulik etnisk bakgrunn kan møtes, og i tilfelle, hvordan fungerer disse møteplassene?

I rapporten settes det et særlig søkelys på kvinner og ungdom. Analysene viser at det finnes segregerende krefter, samtidig som det er et sterkt sosialt lim som bidrar til å holde lokalsamfunnet sammen. Mange trives også svært godt på Stovner, mens andre gir uttrykk for at de er bekymret for utviklingen. En utbredt opplevelse er likevel at Stovner har et ufortjent dårlig rykte. ” Se omtale fra utgiver.