Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

Kvinnor och Män – på lika villkor
KvinnorKans mål är ”Lika villkor” för kvinnor och män. En värld där kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter men också samma möjligheter som män att bidra till utveckling.

KvinnorKan arbetar för att
– stärka kvinnors ställning i näringsliv och samhälle
– utveckla entreprenörskapet och företagandet och
– bidra till generell utveckling och tillväxt, nationellt och internationellt

Konkret förändringsarbetet
KvinnorKan arbetar med konkret förändringsarbete både på kort och på lång sikt. Vi konkretiserar jämställdhetsfrågorna i olika projekt.

KvinnorKans olika delar bildar en helhet som består av:

 • Arenor, mötesplatser med utställningar, seminarier, workshops, kuturaktiviteter.
 • Fristående projekt, som t ex integrations och mentorskapsprojekt liksom projekt kring kvinnors företagande.
 • Observatorium/hearings, där vi synliggör olika förhållanden i skärskådande debatter med hjälp av experter.
 • Nätverksbygge, Föreningen KvinnorKan, se andra sidan, är ett av våra nätverk.
  Vi vill bidra till att inleda en ny epok i jämställdhetsarbete.

KvinnorKan är en lobbyorganisation, vi är opinionsbildare. Vi skapar debatt kring kvinnors situation, nationellt och internationellt och vi skapar ökad medvetenhet om möjligheter med mångfald och större interaktivitet mellan olika aktörer och olika grupper i samhället. Vi vill skapa nya samarbetsmöjligheter och nya samverkansformer för att nå resultat.

 • KvinnorKan ger nya möjligheter till möten människor emellan.
 • Vi satsar på den fria debatten, engagemanget och skaparkraften i samverkan med andra.
 • KvinnorKan skapar mötesplatser, arenor, bygger nätverk och bedriver jämställdhetsarbete i projektform.

Eftersom vi är politiskt och religiöst obundna ger den neutrala arenans bredd unika möjligheter till möten, som i sin tur föder kreativitet och leder till utveckling. Vi vet att bestående effekter uppnår och att varaktiga kontakter skapas.

Genom att knyta an till aktuell forskning på jämställdhets-, arbetsmarknads- och näringslivsområdet i våra olika projekt bidrar vi till konkreta förändringar.

 • Vi visar upp goda exempel på kvinnor och män i samverkan. 

 • Kvinnliga och manliga förebilder 

  Vi belyser viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Senast uppdaterad ( Onsdag 04 februari 2009 22:29 )