Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartner

Klicka på loggan för att besöka de olika hemsidorna

 

Regeringskansliets logotyp - länk till startsidan

Regeringen styr Sverige. Till hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av Stadsrådsberedningen, fackdepartementen och förvaltningsavdelningen. Myndigheten är politiskt styrd. Regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras.

 

Tillväxtverkets logotyp

Tillväxtverket är Sveriges nationella myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling. Vi ska bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner – och därmed främja en hållbar ekonomisk tillväxt i hela landet.

Länsstyrelsen i Norrbottens Län

Norrbotten är Sveriges nordligaste och största län. Läget, storleken och den dramatiska naturen ger länet en alldeles egen profil. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som har riksdagen och regeringens uppdrag att arbeta för länet.


Länsstyrelsen i Hallands län

Länstyrelsen ger råd och information till alla som bor i länet om vilka regler som finns för just dem. Länsstyrelsen kontrollerar att företag och myndigheter följer reglerna som riksdagen och regeringen har bestämt.


Länsstyrelsen i Stockholms län

Det är många uppgifter som länstyrelsen, på regeringens uppdrag, har att samordna för Stockholmsregionens cirka 2 miljoner invånare bosatta i länets 26 kommuner, i samråd med regionala myndigheter, organisationer och företag.

 

Under devisen ”mix • fix • connect” erbjuder Ulla Nordfors på Klocktail kunskaper och erfarenheter inom kultursektorn när det gäller arkivbilder, uppdragsfotografering med mer.

 

Länk till startsidan

EUROPEISKA socialfonden


Växtkraft Mål 3

 

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby arbetar för en kontinuerlig integration av ett genusperspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt. Bland medlemmarna finns nationella kvinnoorganisationer föreningar, nätverk och andra grupper.

 

Kristina Hackström AB

Kristina Hackström har eget företag. Jobbar med IT och ekonomi.