Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter – Sociala skillnader i kvinnors hälsa

 

Här kan du ladda ned KvinnorKans  rapport: Sociala skillnader i kvinnors hälsa (både unga och äldre kvinnor), (2014).

 

Sociala skillnader i kvinnors hälsa_Rapport_Sammanslagen

Kapitelinnehåll – se här nedanför.

Dessa verk är licensierat av KvinnorKan under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.

 

* * *

Här kan du ladda ned KvinnorKans rapport: Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa, (2014).

 

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa_KvinnorKan_Rapport

 

Kapitel 1: Äldre kvinnors hälsa.  Carin Lennartsson.

Kapiten 2: Äldre kvinnor och psykisk ohälsa. Susanne Rolfner Suvanto.

Kapiten 3: Munhälsa hos äldre kvinnor. Ulrika Lindmark.

Kapitel 4: Ta hand om sköldkörteln med en nypa salt. Helena Filipsson Nyström.

 

Dessa verk är licensierat av KvinnorKan under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.

 

* * *

 

Här kan du ladda ned KvinnorKans rapport: Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa (2013).

 

Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa. KvinnorKan Rapport 2013

 

Kapitel 1: Kön, genus och sociala skillnader i hälsa. Marit Gisselmann och Susanna Toivanen.

Kapitel 2: Unga kvinnors psykiska hälsa. Jennie C. Ahrén.

Kapitel 3: Unga kvinnor på nätet är inga offer. Elza Dunkels.

Kapitel 4: Unga kvinnor med funktionsnedsättning. Karin Torgny.

Kapitel 5: Mat, livsstil och hälsa. Agneta Yngve.

Kapitel 6: Frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Tove Broheden, Cecilia Bäckman och Anna-Berit Ransjö Arvidson.

 

Creative Commons License

Dessa verk är licensierat av KvinnorKan under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.

 

 Syftet med projektet har varit att öka kvinnors medvetenhet om den egna hälsan, särskilt hos kvinnor som i övrigt är socialt/ekonomiskt utsatta.

 Kvinnors hälsa har under de senaste åren visat upp ett antal ogynnsamma tendenser. Vi vet att lungcancer bland kvinnor har ökat kraftigt, sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom är ett stort problem bland kvinnor och att en stor orsak till kvinnors fattigdom är sjukskrivning på grund av belastningsskador, främst från vårdyrken.

 

Åsa Strindlund, Projektledare Sociala skillnader i kvinnors hälsa.