Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojgan Zareinejad, CEO för AGS berättar om sin karriärs- och livsresa till företagare i Sverige

Skrivet av KvinnorKan | oktober 15, 2016

25 oktober kl. 12 – 13:30
Ideon Science Park, Beta 5, Scheelev. 17, LUND

mojgan-zareinejad

Jag har en doktorsexamen i geovetenskap från Iran.
Jag kom till Sverige 2010, som postdoc-forskare.

Under 2011 startade jag eget företag; se Linkedin-länk här nedanför. Jag har bl.a. utvecklat ”Solkollen” som visar hur mycket solel man kan producera på alla hustak i Sverige. Ett enkelt gränssnitt gör det möjligt för vem som helst snabb, enkelt och gratis får reda på hur en investering i solpaneler på hustaket förändrar elräkningen. Solkollen hjälper folk att navigera inom det snabbväxande segmentet solenergi från mikroproducenter och hållbar livsstil.

 

Dess förinnan utvecklade jag HandTag®, se Lunds kommuns hemsidors, som hjälper handikappade att i förväg ta reda på hur tillgänglig en restaurang, ett museum eller en affär är innan man beger sig dit – eller att rapportera in tillgängligheten för en plats.

Här är några länkar om du vill läsa mer om mig och mitt företag:

www.solkollen.nu
http://tinyurl.com/hfdl9pn
www.appliedgeomatics.se
https://www.linkedin.com/in/mojgan-zareinejad-aaa28229?trk=hp-identity-name

Det har varit en utmaning att nå mina mål, men mitt budskap är att genom hårt arbete, ambition och tro på dig själv, kan du nå långt!

Välkommen!

 

 

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Carmen San Cristóbal, arkitekt, talar på temat Röstens stad

Skrivet av KvinnorKan | oktober 9, 2016

2016-10-11, kl. 12:00
Ideon Science Park, Beta 5, Scheelev. 17, LUND

Jag ska prata om hur man planerade Santiago med utgångspunkt i röstens kraft. Detta var motsatsen till hur man byggde innan spanjorerna kom. Mitt ursprungsfolk – mapuches – byggde med referens i naturen och förmedlade kulturen inne i den mörka ”ruka”. Jag ska prata om det mötet eller det icke-mötet som ägde rum.

Under min vistelse i Chile 1993 – 2007 hade jag 2 heltidsjobb,
ett på Universidad de Artes y Ciencias Sociales – ARCIS- från 1992-2005 och ett annat med min egen verksamhet som byggande arkitekt.

Jag började doktorera vid LTH 1999 och jobbade med min avhandling 2 år på deltid, men avslutade inte studierna
p g a brist på finansering.

Jag har en hemsida på Sveriges Arkitekters sajt:
https://www.arkitekt.se/search/amarka
Och en Fb-sida:
https://www.facebook.com/amarkaarkitektur/
Se även:
http://arkitektximenasancristobal.blogspot.se/
http://thearchitectsportfolio.blogspot.se/2012/01/arbetet-vis-universidad-de-artes-y.html

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

Skrivet av KvinnorKan | september 15, 2016

Läs mer på Regeringskansliets hemsidor här.
Läs mer om Sveriges Kvinnolobbys önskemål här.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Kvinnors pension – stor fråga i tiden

Skrivet av KvinnorKan | september 13, 2016

Läs Sveriges Kvinnolobbys remiss-svar:

Idag lämnar Sveriges Kvinnolobby sitt remissvar till regeringens Pensionsgrupp som haft i uppdrag att analysera pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots att svenska kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män presenteras inga förslag till åtgärder. I ett orange kuvert skickar Sveriges Kvinnolobby tio förslag för mer jämställda pensioner. Satsningar på de kvinnliga pensionärerna måste synas i höstbudgeten

Sveriges Kvinnolobbys tio förslag för jämställda pensioner:

  • Höjd garantipension (där en inkomstrelaterad pension läggs ovanpå).
  • Förändring av indexeringen så att garantipensionen följer löneutvecklingen istället för prisutvecklingen.
  • Höjt bostadstillägg.
  • Reformering av tjänstepensionen så att konstruktionen inte fortsätter gynna män på bekostnad av kvinnor.
  • Att fler har kollektivavtal (och därmed får avsättning till tjänstepension).
  • Att lön och pension beskattas på samma sätt.
  • Avskaffande av jobbskatteavdraget.
  • Individualiserad föräldraförsäkring.
  • Heltid som norm på arbetsmarknaden.
  • Högre löner, tryggare anställningar, fler och mer hållbara jobb och förbättrad arbetsmiljö inom välfärden och kvinnodominerade sektorer.

KvinnorKan är medlem av Sveriges Kvinnolobby.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Tjänstepension – en faktor i ojämlika pensioner

Skrivet av Elisabeth Hammam | juni 27, 2016

Idag (2016-06-27) rapporterade Sveriges Radio att tjänstepensionen är en bov i dramat kring ojämlika pensioner mellan kvinnor och män. Att detta är en överraskning (!) – Vilket det inte borde vara. Visserligen framstår det att räkna ut sin framtida pension svårt för den enskilda, men myndigheter och institut borde inte haft svårt att bygga simuleringsmodeller och dra på kulramen och därigenom upptäcka effekterna. Det är nog snarare så att man blundat.
Det är ingen hemlighet att vi inte har de förväntade (?) jämställda lönerna som var förutsättningen för ett lyckad resultat av de beslut som lade grunden för den pension som idag rammar så många kvinnor. Man ville ha ut kvinnorna i arbetslivet för att öka den ekonomiska utvecklingen. Kvinnorna ställde upp med dubbelarbetet, ute och hemma. – Vad blev belöningen?
Korrigeringar är nödvändiga!

För att lära mer om regeringens insatser i frågan se här.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

« Previous Entries