Skip to content

Viktiga länkar

Här hittar du länkar till platser där du kan lära mer om jämställdhetsfrågor och sådant som är relaterat till det kunskapsområdet. Har du förslag på flera vi bör inkludera?

Kvinnlig rösträtt i Sverige

Kvinnlig rösträtt i Sverige

Lagstiftning och förarbeten

Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya.
Sveriges Riksdag (funkar ej)
Lagrummet

På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.
Lagar – Svensk författningssamling

Så funkar Riksdagen

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.
www.jamstall.nu

Kvinnor Kan på Facebook

EWL – European Women´s Lobby

Europaparlamentet

Riksdagens EU-information

Europaportalen

NIKK

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.

nikk.no

KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

www2.ub.gu.se/kvinn

Viktiga länkar

Engagera dig och stötta oss

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt, som tillvarata allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. – KvinnorKan är partipolitiskt obundna.