Skip to content

Om KvinnorKan

KvinnorKan har funnits sedan tidiga 1980-talet i olika skepnader, som stiftelse, aktiebolag och numera ideell förening.

KvinnorKan är historiskt känd för sina idé- och handelsmässor över hela landet och har bidragit – genom sin stora och samhällsomfattande medlemsskara – till en hel del av vad vi sett av positiv utveckling. Samtidigt har Sverige en anmärkningsvärd könsuppdelad arbetsmarknad, kvinnorna arbetar till stor del i offentliga sektorn; Sverige har en erkänd liten andel kvinnliga egenföretagare. Kvinnors löner ligger fortfarande efter mäns; fördelningen av kapital visar på samma mönster. – Stark egen ekonomi är grundbulten till jämställdhet mellan kvinnor och män.


Bland utrikesfödda nya medborgare är många kvinnor inte integrerade, varken språkligt eller genom eget arbete. På så vis fattas möjligheten att delta i samhällslivet i stort. Möjligheten att fatta egna informerade beslut i val begränsade.


Vi arbetar idag på olika sätt, bland olika grupper kvinnor, i alla åldrar, i olika delar av landet beroende på olika förutsättningar. – Vi önskar dig välkommen att delta!

Stadgar för föreningen Kvinnor Kan (pdf)

Om KvinnorKan

Engagera dig och stötta oss

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt, som tillvarata allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. – KvinnorKan är partipolitiskt obundna.