Skip to content

Påverkan

Omvärldsbevakning är förutsättningen för påverkan. Vad som ligger emellan är handling. Det kräver kunskap och medvetenhet. Utifrån det finns möjlighet att agera själv som förening eller samverka med andra med samma mål. Fler tillsammans brukar ge större resultat.

KvinnorKan är således medlem i Paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby, där vi både nationellt och lokalt samverkar kring bl a rörelsen Lön hela dagen, Pension hela året och bevakningen av hur regeringen efterlever Kvinnokonventionen i Sverige. Ett viktigt verktyg för jämställdhetsarbetet (i brett perspektiv) är också Agenda 2030. Vi är också medlem i ytterligare en paraplyorganisation, Operation 1325, vars uppdrag är att bevaka kvinnors möjlighet att påverka under konflikt och i konfliktlösning. Vi engagerar oss även i aktiviteter kring Orange Week, som lyfter frågan om kvinnomisshandel. Kvinnofrid är en förutsättning för ett sunt liv, arbetsliv och karriärsutveckling

Lokalt i Sverige har KvinnorKan lokalföreningar med lika olika inriktning beroende på lokala förhållanden. Påverkansmöjligheter nära dig är viktigt för dig och de positiva ringverkningar det kan ge. – Så välkommen till föreningen med möjlighet att påverka!

Bli medlem och få nyhetsbrev från KvinnorKan.