Skip to content

Så här startades KvinnorKan

1975 föddes idén Qvinnor Kan som en fredsrörelse mellan kvinnor och män. Idén växte fram ur folklivsforskaren Barbro Holm-Löfgrens forskning på kontorskulturen från slutet av 1960-talet. 1978 belönades hon med Fredrika Bremer Förbundets Jubileumsstipendium för idén Qvinnor Kan och för att hon myntat begreppet kontors- och företagskultur.

1981 anordnade civilekonomen Margareta Söderbaum ett jämställdhetsseminarium kring Barbro Holm-Löfgrens forskningsresultat under temat: ”Ansvar Avund Arbetsglädje – en folklivsstudie av människan i kontorskulturen”. Där talade även Eva Sternberg. Detta historiska möte mellan ”de tre urmödrarna” ledde till att Stiftelsen Kvinnor Kan bildades 1982.

1984 anordnade urmödrarna Mässan Kvinnor Kan i Göteborg. Med lust och glädje – i en sky av rosa färg – visade kvinnor med olika åldrar, bakgrund, erfarenheter och yrken upp det bästa de ville bidraga med till den första kombinerade idé- och handelsmässan. Mässan blev plattformen för rörelsen Kvinnor Kan.

Idag är KvinnorKan en ideell förening. Mycket har förändrats på vägen. Mer om historiken från dess storhetstid kan du läsa om på Wikipedia
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnor_kan). KvinnorKan kan således ses som en källa till uppkomsten av många andra verksamheter med samma syfte, att lyfta kvinnors företagsamhet, samt deltagande i samhällslivet.