Skip to content

Omvärldsbevakning

Vårt fokus är kvinnors villkor; kvinnor och män – på lika villkor.  Flickor växer upp och blir kvinnor. Pojkar till män. Vi är medvetna om det icke-binära perspektivet, men anser det är viktigt att könsuppdelad statistik K/M kvarstår för att kunna belysa ojämlikheter. Det är viktigt exempelvis både vad gäller hälsa och lön, men idag också vad gäller politiska partipreferenser i val

Det är viktigt att vara medveten om vad som händer omkring oss, på alla nivåer i samhället, lokalt, nationellt, i Norden, i Europa och vidare omkring i världen. Genom resor och migration är världen mer sammanknuten än någonsin. Det är genom medvetenhet, kunskap och handling vi kan erövra mer kontroll över våra liv, i vår vardag, i samhället och genom att delta i allmänna val. Under Viktiga länkar hittar du ingångar till källor som kan vara till nytta.

Omvärldsbevakning är förutsättningen för påverkan. Det kräver kunskap och medvetenhet.

Vi delar med oss av sådant vi anser viktigt att uppmärksamma.

Bli medlem och få nyhetsbrev från Kvinnor Kan.