Skip to content

Kontakt

Vill du bli medlem, vill veta mer om vår förening eller har idéer för verksamhet eller samarbeten – ta gärna kontakt!

Bli medlem

KvinnorKan
Ideon Science Park
Scheelevägen 15, 223 63 Lund
Telefon: 0706-29 77 88

info@kvinnorkan.se
www.kvinnorkan.se

Gunnel Hall
Styrelseordförande

www.facebook.com/KvinnorKan
Twitter: @KvinnorK

Kontakt

Engagera dig och stötta oss

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt, som tillvarata allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. – KvinnorKan är partipolitiskt obundna.