Skip to content

Lokalföreningar i Sverige

I en lokalförening avdelning blir du del av en gemenskap/nätverk där du kan aktivera dig på olika sätt, utifrån dina egna förutsättningar. Du kan ha lysande idéer som du vill dela med dig! Känna tillfredsställelsen att uppnå något tillsammans med andra!

Idag har vi lokalavdelningar i Göteborg, Jönköping, Lund, Norrköping och Stockholm. Befinner du dig på annan plats i landet, hör av dig. Det kanske finns fler där i kring och kan således finnas möjlighet att skapa en ny lokalförening.

KvinnorKan
Ideon Science Park
Scheelevägen 15
223 63 Lund
Mobil: 0706-22 77 88

Lokalförening Göteborg
mail: goteborg@kvinnorkan.se
Kontaktperson: Anneli Ylijärvi

Lokalförening Jönköping
mail: jonkoping@kvinnorkan.se
Kontaktperson: Gunnel Hall

Lokalförening Lund
mail: lund@kvinnorkan.se
Kontaktperson: Linda Tang Tuneld

Lokalförening Norrköping
mail: norrkoping@kvinnorkan.se
Kontaktperson: Ann Dohse

Lokalförening Stockholm
mail: stockholm@kvinnorkan.se
Kontaktperson: Elisabeth Hammam Lie

Lokalföreningar i Sverige

Engagera dig och stötta oss

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt, som tillvarata allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. – KvinnorKan är partipolitiskt obundna.