Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner från Almedalen

Skrivet av Elisabeth Hammam | juli 6, 2017

Almedalen är mer än politikerveckan. Det är en spännande mötesplats där näringsliv, myndigheter, organisationer, fackföreningsrörelse, civilsamhället och enskilda invånare/besökare kan träffas i dialog. Det har utvecklats till en tradition och numera kanske en institution i sig själv.
KvinnorKan har fokuserat på kunskapsinhämtning och deltagit på en uppsjö evenemang (många har delats på facebook-sidan) och urvalet har styrts ut ifrån vad som borde vara kvinnor och mäns lika värde och naturliga delaktighet i samhällslivet, på lika villkor. När det gäller arbetslivet handlar det om kartläggning och påföljande jämställdhetsanalyser inför etablering av styrning på arbetsplatser; kartläggning, analyser och rapporter på skillnader i lönenivåer mellan kvinnor och män. Idag använde man under samtalet på Medlingsinstitutets: Fakta och funderingar om löneskillnader … ogenerat termen värdediskriminering.
Det är en etablerad sanning att skillnader i löner blir extra tydligt i samband med familjebildning; kvinnor tar i snitt ut 13 månaders föräldraledigt medan män tar ut 3.  Medlingsinstitutets rapport finns att hämta på deras hemsida.
I panelen hos Medlingsinstitutet fanns representanter från Svenskt Näringsliv, Metall, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och Vårdförbundet. Det gav en intressant diskussion om den svenska modellen och de olika sektorernas ömsesidiga berorende.

Det finns en märklig skärningspunkt i jämställdhetssträvandena idag: krisen inom förlossningsvården. Det är en arena som är kvinnodominerad i mötet mellan barnmorska och den födande kvinnan. – Båda upplever situationen som befinna sig i kris. Detta är en obegriplig paradox i tiden. Trots att kvinnor förväntas ta ansvar för egen försörjning, arbeta, betala skatt, föda barn och verka som förlossningsmedhjälpare klarar vi inte skapa trygga och värdiga omständigheter för mor, barn och barnmorska. – Sveriges Kvinnolobby hade organiserat en namninsamling som överlämnades till sjukvårdsminister Annika Strandhäll tillsammans med en rad krav.
,
Värdediskriminering har ett annat uttryck utöver vad gäller materiell lön: som uttryck i våld mot kvinnor. Våld är en härskarteknik och ska inte förekomma. Det är en förtryckande mekanism som hindrar den våldsutsatta att blomma och nå sin potential. Detta kan bl.a. ha stora konsekvenser för individens möjlighet att utvecklas i arbetet och därigenom säkra löneutveckling (och framtida pension). – Ett av regeringens jämställdhetspolitiska mål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våld mot kvinnor sker i alla samhällslag och kan inte försvaras. KvinnorKan deltog även på ett seminarium kring kvinnors situation i förorten, där f.d. Talman i Riksdagen Per Westerberg var en bland den i övrigt månghövdade, kvinnliga panelen. Det var stort intresse för evenemanget.

Samtal kring integration är nödvändiga och behovet stort. KvinnorKan deltog  i ett sådant organiserad av Initiative Change där Förortens Favoriter (mest killar, men en och annan tjej) tillsammans med representanter för företag, offentliga sektorn och civilsamhället. Syftet var att hitta forum för möten, erfarenhetsutbyte, ge ungdomar rollmodeller och mentorskap. – Ett ytterligare uppdrag i tiden är att involvera också förortens kvinnor i arbetslivet. Där finns nyckeln till integration genom språklig utveckling i möte med kollegor. – Genom Fröken Frimans krig vet vi att källan till frihet ligger i egen ekonomi och självförverkligande.

Slutligen: medierna fokuserar på politiken under Almedalsveckan. En hel del andra evenemang har streamats, kan ses i efterhand. Kolla programmet. Sedan finns alla de som saknar resurser till inspelning. Stor eloge till alla (varav många(!) kvinnor) i civilsamhället som gör ett enormt jobb i en massa sociala och humanitära insatser, nationellt som internationellt. – Det finns massa att lära genom att lyssna av och observera aktiviteten under Almedalsveckan; ännu mera genom att aktivt gå in i en verksamhet.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Sveriges Kvinnolobby i Almedalen 2017

Skrivet av Elisabeth Hammam | juni 30, 2017

KvinnorKan är medlem i Sveriges Kvinnolobby.
Vi delar därför deras program här.
Se: 
Sveriges Kvinnolobby i Almedalen 2017

Det pågår ett upprop med insamling för en förlossningsgaranti.
Du kan ta del i den genom denna länken (klicka).

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Almedalen 2017

Skrivet av Elisabeth Hammam | juni 30, 2017

KvinnorKan reser till Almedalen för att ta del av den uppsjö av drygt 4000 evenemang som går av stapeln under veckan 2-9 juli 2017, varav de politiska får riksmediernas huvudsakliga intresse. Vi delar här en länk till det fullständiga officiella programmet. Som framgår av sidan så finns det även webbsändningar från vissa arrangemang. Vi delar även länk till statistik som visar på vilka områden som har flest programpunkter (s. 5).
De områden som toppar aktivitetslistan är:

Mycket hållbarhet och vård i år. Statistik: Dessa är de 10 största ämnena i år enligt statistik över evenemang:
Hållbarhet 9,0%, Vård och omsorg 6,2 %, Näringsliv 5,7 %, Digitalisering 5,5 %, Klimat/miljö 5,1 %, Barn/ungdom 4,9 %, Byggande 4,9 %, Mänskliga rättigheter 4,5 %, Sysselsättning/arbetsmarknad 4,5 %, Ekonomi 4,2 %,
– Kategori: Jämställdhet 1,6 % (23:e plats). [Tillämpas principen jämställdhetsintegrering ökar givetvis andelen;vår anmärkning]
Källa: http://www.almedalsveckan.info/49565

 

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

KvinnorKan i Göteborg – Bankid, Swish och Autogiro

Skrivet av KvinnorKan | juni 7, 2017

Den 12 juni kl. 13.00 kommer Hatice Toklucu till Mötesplats -Kulturhuset i Göteborg, Karl Gustavsgatan 65, och föreläser om ” Bankid, Swish och Autogiro”.
 Alla intresserade är välkomna.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Boost your body!

Skrivet av KvinnorKan | juni 5, 2017

KvinnorKan, Lund bjuder in till en härlig lunchföreläsning.

Tema:   ”BOOST YOUR BODY”
Kort och lättsam lunchföreläsning om kost och hälsa.
Ta del av dessa enkla, men verksamma verktyg för att BOOSTA både kropp och knopp!
Passar perfekt nu strax innan sommar och semester.

Föreläsare: Jessica Barrnäs  från HealthyEgoism/TRÄNA PÅ IDEON

Tid:
 tisdag den 12/6  kl 12.  (OBS, sist anmälningsdag 11/6)

 
Plats:  Ideon Beta 5, konferensrum.
 
Välkommen!

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

« Previous Entries Next Entries »