Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lön hela dagen? – Fotografering på Sergels torg 13/2

Skrivet av KvinnorKan | februari 3, 2019

Har något skett sedan förra året? Går det framåt? Bakåt? Stand-still?
Rörelsen Lön hela dagen fortsätter envetet kampanjen. KvinnorKan är en del av denna rörelse.

Delta på Sergels torg (om du befinner dig i Stockholm) och var med på att utforma året klockslag!
Tid: 12:00 – 12:45

Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 12%. Då jobbade kvinnor gratis efter kl. 16:02, varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17).

Nu är det dags att ta reda på vad klockslaget blivit i år! Den 13 februari bildar vi den nya siffran på Sergels torg.

Ta med dina vänner och kollegor, lyssna på tal av rörelsens representanter och ta ställning för jämställda löner. Dessutom blir det ALLSÅNG med Josefin Johansson.
________________________________

Om Lön hela dagen:
För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner har kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gått samman och bildat Lön hela dagen. Förra året hette vi 16:02-rörelsen. Vad vi heter i år får du reda på om du kommer till fotograferingen!

På Internationella kvinnodagen 8 mars genomförs manifestationer för jämställda löner i sociala medier och över hela landet. Mer om kampanjen, våra krav och vilka som ingår i samarbetet hittar du här: https://www.facebook.com/Lonheladagen/info?tab=page_info

Fler fotograferingar kommer att hållas på olika platser runt om i landet inför och på 8 mars. Gå med i gruppen för lokala ambassadörer för mer info: https://www.facebook.com/groups/1225665704195119/

KONTAKT: hej@lonheladagen.se

 

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lön hela dagen? – Fotografering på Sergels torg 13/2

Lägg inte ner Jämställdhetsmyndigheten!

Skrivet av KvinnorKan | december 16, 2018

– Det är allvar NU!
KvinnorKan stödjer andemeningen och argumenten i debattartikeln som följer. Artikeln har tillkommit som svar på en budget med avsikt att lägga ner Jämy. Men vi vill poängtera att det inte enbart är insatsen i uppbyggnaden av Jämy som kommer gå förlorad. Ett sådant beslut kommer gå till historien som det största sveket i historisk tid efter beslutet om livslön som pensionsgrundande siffra. Det kommer bli en manifestation av det tilltagande kvinnohatet som rådet i riket; en manifestation över kvinnan som det underordnade könet.

Debattartikeln utgår från kvinnoorganisationer samlade under Sveriges Kvinnolobby, där KvinnorKan ingår.
Artikeln publicerades i SvD 2018-12-15.

”Jämställdhet är en vår tids mest avgörande frågor och ett perspektiv som berör och engagerar många människor. Det märktes på valdagen när jämställdhet rankades som den tredje viktigaste frågan. Det märktes när tusentals människor, framförallt kvinnor och flickor, modigt berättade om sina erfarenheter av mäns övergrepp, sexuella trakasserier och våld under #metoo. Och det märktes på alla de demonstrationer som arrangerades under året i Sverige och runt om i världen. Det är tydligt att människor är beredda att än en gång försvara rättigheter som särbeskattning, abort och friheten att organisera sig.

Att Moderaterna och Kristdemokraterna trots ett brett folkligt stöd och engagemang för jämställdhet vill lägga ned Jämställdhetsmyndigheten är ett svek mot väljarna, och ett brott mot Sveriges jämställdhetsambitioner.

Under lång tid har det funnits en enighet bland jämställdhetsexperter, civilsamhällesorganisationer och aktivister om att jämställdhetspolitiken behöver bli mer långsiktig, sammanhållen och strategisk. Vi är trötta på kortsiktiga projekt som stannar i byrålådan. När Riksrevisionen år 2015 granskade arbetet med jämställdhetsintegrering fann man att mycket av det arbete som gjorts riskerade att rinna ut i sanden eftersom det inte fanns någon funktion som kunde samla, följa upp och sprida det jämställdhetsarbete som gjorts. Därför har flera på varandra följande statliga utredningar föreslagit att jämställdhetspolitiken, i likhet med andra politikområden, bör få en egen myndighet.

2016 presenterade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet som sedan röstades igenom av riksdagen. Skrivelsen innehåller förslaget om att etablera en myndighet med uppdrag att bidra till en strategisk, sammanhållen och långsiktig styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Som en del av skrivelsen lanserade regeringen också en tioåring nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den 1 januari 2018 slog den nya Jämställdhetsmyndigheten äntligen upp portarna.

Myndigheten har sedan den startade bland annat tagit fram ett system för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken, fortsatt arbetet med att stötta andra myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering och arrangerat flera kunskaps- och spridningskonferenser på teman som maskulinitet och förebyggandet av hedersrelaterat våld- och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten bidrar dessutom till ett intersektionellt och tvärsektionellt synsätt i jämställdhetsarbetet genom att samarbeta med andra myndigheter. Ett exempel är regeringsuppdraget att titta på den ekonomiska ojämställdheten för kvinnor med funktionsnedsättning tillsammans med Myndigheten för delaktighet. Ett annat är uppdraget att vara en strategisk myndighet för hbtq-frågor.

Men trots att Jämställdhetsmyndigheten fortfarande befinner sig i sin uppbyggnadsfas är den redan nedläggningshotad.

Moderaterna och Kristdemokraterna motiverar nedläggningen med besparingar. Men att avskaffa en myndighet efter så kort tid är allt annat än ansvarsfull ekonomisk politik. De investeringar som har gjorts hittills för att inrätta och bygga upp myndigheten kommer att vara till ingen nytta.

Ett av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag är att samordna och utveckla ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld. Att satsa resurser på detta är både klokt och resurseffektivt. Utöver det mänskliga lidandet så kostar mäns våld mot kvinnor samhället oerhörda pengar. Närmare bestämt 43 miljarder kronor per år. Sätt gärna det i relation till de 40 miljoner kronor 2019, 77 miljoner kronor 2020 och 78 miljoner kronor 2021 som Moderaterna och Kristdemokraterna vill spara in på nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten.

Partierna har heller inte svarat på vad som ska hända med Jämställdhetsmyndighetens olika uppdrag om myndigheten läggs ned och finansieringen dras in. Ska vi återgå till en ordning där jämställdhetsarbetet utgörs av isolerade, tidsbegränsade insatser? En ordning som vi vet inte kommer att leda oss framåt. Ska den expertis som har samlats på myndigheten skingras för vinden igen? Förväntas andra myndigheter som tidigare haft uppdrag som sedan flyttats till myndigheten ta tillbaka dessa uppdrag igen utan framförhållning och ekonomisk ersättning? Ska jämställdhet återigen reduceras till en åsiktsfråga istället för en kunskapsfråga?

Sverige står inför stora jämställdhetsutmaningar. Ohälsan skenar i det ojämställda samhället. Unga tjejer mår dålig av press utifrån, sjukskrivningarna i offentlig sektor ökar och destruktiva maskulinitetsnormer skadar mäns psykiska hälsa. Skillnaderna mellan tjejers och killars skolresultat är fortsatt stora och sexuella trakasserier är en del av vardagen för unga tjejer. Alldeles nyligen gjorde Brå en skolundersökning som visade att nästan en tredjedel av tjejerna i nian utsatts för sexualbrott.

Listan kan göras längre. Problemen kommer inte att kunna lösas utan ett strukturellt arbete som väger in olika perspektiv och delar av samhället. Och det finns ingen annan aktör än Jämställdhetsmyndigheten som har till uppgift och har förutsättningar att ta sig an dessa frågor på ett sammanhållet sätt. Jämställdhetspolitiken förtjänar och kräver ett helhetsperspektiv och en långsiktighet i arbetet. Jämställdhetspolitiken förtjänar en egen myndighet.”

Alán Ali
ordförande MÄN
Kristina Wicksell
kommunikatör Make Equal
Jenny Holmström
medgrundare #porrfribarndom
Elin Sundin
ordförande Fatta!
Emmy Lilliehorn
samordningen #Metoouppropen
Kristina Henkel
OLIKA AB
Clara Berglund
generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Marie Trollvik
ordförande Lönelotsarna
Bernardita Nuñez
verksamhetsledare Terrafem
Olga Persson
generalsekreterare Unizon
Malin Nilsson
generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Kirsti Kolthoff
ordförande, Östersjöfred – Women’s Baltic Peacebuilding Initiative
Sara Haraldsson
generalsekreterare Maktsalongen
Mårten Granlund
verksamhetsansvarig Under Kevlaret
Julia Östfeldt
verksamhetsledare Föreningen Tillsammans
Margaretha Nilsson
Kvinnofronten
Ulrika Kärnborg
ordförande Fredrika Bremer Förbundet
Alexandra Charles von Hofsten 
ordförande 1,6 miljoner & 2,6 miljoner klubben
Anneli Thyli
ordförande Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi, Sverigefinskt Kvinnoforum
Amineh Kakabaveh
riksdagsledamot och ordförande VHEK
Maria Rashidi
ordförande Kvinnors rätt
Hans Linde
förbundsordförande RFSU
Elisabeth Wagner 
förbundsordförande BPW Sweden
Maria Johansson
ordförande FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder
Anna Karlsson
ordförande Kvinnlig Prioritet
Gunilla Åkesson
ordförande Kvinnor i Svenska kyrkan
Esther Kazen
generalsekreterare Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Cecilia Silfwerbrand
ordförande SKEN (Svenska Kvinnors Europa Nätverk)
Gret-Lis Grönlund
ordförande Swe Q
Nina Rung
Huskurage

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lägg inte ner Jämställdhetsmyndigheten!

RISE & SHINE – en kväll med fokus på inre kraft och driv för att skapa ett bättre liv!

Skrivet av KvinnorKan | december 4, 2018

Arrangör: KvinnorKan Norrköping
Plats: Åby Folkets Hus, Gamla Stockholmsvägen 38, 616 33 Åby
Datum: Den 13/12 2018
Tid: Kl. 15.00 – 20.00
Konferencier: Siv Thuresdotter, grundare av Quality Business Network

Fri entré – alla hjärtligt välkomna!

Programmet bjuder på spännande föreläsare samt försäljning/utställare, glögg och fina vinster. Det finns även ett café på plats.
Program:

15.00 -17.00 Vi öppnar portarna med glögg och besök hos våra utställare.
17.00 Kvällens program startar, Ann Dohse och Siv Thuresdotter välkomnar.
17.15 Maria Andersson från Orange Day MC
18.00 Novahuset berättar om sin hjälpverksamhet
19.00 Eva-Marie Janelo, författare och Master Face Reader.

En presentation av de kvinnor som kommer och föreläser på Folkets Hus i Åby den 13/12–18

Maria Andersson
https://anderssonmaria.com/orangeday-mc/

Eva-Marie Janelo
https://www.janelo.se/

Novahuset
https://www.novahuset.com/

Siv Thuresdotter
https://www.qbnetwork.se/

Passa på att sälja dina hantverk/produkter eller tjänster, ett bord kostar bara två stycken alkoholfria glögg. Vänligen ring Ann Dohse för bokning 0737-15 77 15

Mycket välkomna!

 

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för RISE & SHINE – en kväll med fokus på inre kraft och driv för att skapa ett bättre liv!

KvinnorKan Lund 13 nov

Skrivet av KvinnorKan | oktober 25, 2018

Nu bjuder KvinnorKan in er till en härlig Afterwork med en liten bit mat!

Tema: Tillverka din egen julprydnad inför den 1:a Advent (som är redan den 2/12)

Du kan själv bestämma om det ska bli en krans eller en uppsättning i en kruka/korg. Det kan bli otraditionellt, annorlunda, vackert eller konservativt. Det är du som bestämmer. En del material t ex ståltråd, mossa, grankvistar och liknande får du och en del kan du köpa om du vill ha en speciell kruka/korg eller ljus eller juldekoration.

Föreläsare: Pia Jansäter från GRETRO Design ger idéer och hjälper dig att förverkliga dina önskningar.

Tid:  Tisdagen den 13/11 kl.17-19.  ( OBS, sist anmälningsdag 6 nov till linda.tang@tang2c.com)

Plats:  Ideon Beta 5 konferensrum.

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för KvinnorKan Lund 13 nov

KvinnorKan Norrköping – En gripande berättelse ur verkliga livet

Skrivet av KvinnorKan | september 15, 2018

Datum och tid: 14 november 2018 klockan 15.00
Plats: GalleriLi i Skärkind
Adress: Gamla Bankhuset 610 21 Norsholm
Vägbeskrivning: Åk E 4:an mellan Norrköping och Linköping, ta av mot Söderköping, efter några km, på Söderköpingsvägen ta av till vänster, följ kyrktornet (Skärkinds kyrka), åk in på kyrkoplanen. Du är framme.

KvinnorKan Norrköping i samarbete med GalleriLi, bjuder in Maria Rashidi och Elisabet Omsén. Maria är kvinnorättsaktivist, debattör samt ordförande i Kvinnors Rätt och Elisabet arbetar som frilansjournalist. Tillsammans har de utformat boken Bränd frihet som handlar om Marias livsresa.
Vi kommer att lyssna på en rörande berättelse om Marias barndom i Iran, sitt liv här i Sverige samt syraattacken som förändrade hennes liv. I 18 års tid misshandlades Maria regelbundet av sin man. Men efter att ha bestämt sig för att skiljas lät mannen leja en annan man som i sin tur utsatte henne för en syraattack i ansiktet. Hon förlorade nästan synen och hela hennes ansikte frättes sönder. Välkommen att lyssna på hennes starka berättelse.
Gratis inträde men en anmälan måste göras och är bindande. Anmäl till Ann Dohse:
0737-15 77 15 eller ann.dohse@comhem.se

KvK Norrkoping_MR

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för KvinnorKan Norrköping – En gripande berättelse ur verkliga livet

« Previous Entries Next Entries »