Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

KvinnorKan Jönköping

Skrivet av Elisabeth Hammam | oktober 4, 2020

Tid: 25 oktober kl. 16.00
Plats: Circular Centre, Brahegatan 46.
Dr Bakhshan  Said, allmänläkare och gynekolog svarar på frågor.
– Välkomna önskar Faiza och Gunnel.

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för KvinnorKan Jönköping

GLAD & ansvarstagande midsommar till ALLA!

Skrivet av Elisabeth Hammam | juni 19, 2020

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för GLAD & ansvarstagande midsommar till ALLA!

Fattas lön varje dag mellan 16:09 – 17:00!

Skrivet av Elisabeth Hammam | mars 8, 2020

Det måste kosta att lönediskriminera

Kvinnors löner är 10,7 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:09 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00. Lagen är tydlig, kön ska inte avgöra lön. Ändå kan arbetsgivare lönediskriminera utan att det får några konsekvenser. Nu måste tillsynen och påföljderna skärpas.

Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3900 kronor i månaden och 46 800 kronor per år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:09 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.

    I år är det 40 år sedan det blev förbjudet att lönediskriminera och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Ändå händer alldeles för lite. En orsak är att lagen är tandlös och tillsynen otillräcklig. Arbetsgivare som struntar i att åtgärda löneskillnader uppmanas att följa lagen, men faktiska påföljder utdöms så gott som aldrig. 

    Just nu arbetar regeringens utredare med att se över om tillsynen och påföljderna bör skärpas. För oss i 16:09-rörelsen, som består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund, är det uppenbart att båda dessa åtgärder är nödvändiga. Dessutom krävs fler insatser för att uppnå jämställda löner. 

Vi kräver:

Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.

Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I yrken och branscher där dom flesta som jobbar är kvinnor är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar. 

/16:09-rörelsen
KvinnorKan är en del av denna rörelse.

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fattas lön varje dag mellan 16:09 – 17:00!

KvinnorKan – Lund – lunchföreläsning

Skrivet av Elisabeth Hammam | februari 20, 2020

Tema:  En film och stillbildsfotografraf berätta om sitt yrkes liv.

”Jag tror bilden har en väldigt stor och avgörande roll för att förmedla ett budskap. Och jag upplever att de som vet hur de ska förmedla sitt företags vision genom bilder når långt.”

Nille Leander är stillbild och filmfotograf som arbetat inom olika genrer och användningsområden. Som filmfotograf har hon arbetat med dramaproduktionen som Wallander, Bron och Saltön; som stillbildsfotograf främst inom porträtt, arkitektur och press.

Föreläsare:  Nille Leander  www.nilleleander.se
Tid:  Tisdagen den 25/2. kl.12.
(OBS, sista anmälningsdag  24/2)
Plats:  Ideon Beta 5 , våning 2   konferensrum.

Linda Tang
mobil: 0762-155437

 

 

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för KvinnorKan – Lund – lunchföreläsning

Forum Jämställdhet i Jönköping 5-6 februari 2020

Skrivet av Elisabeth Hammam | februari 4, 2020

ses vi där?
Forum Jämställdhet

Ämne: Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Forum Jämställdhet i Jönköping 5-6 februari 2020

« Previous Entries Next Entries »