Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Varannan Damernas ?

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 Deadline för remiss 2016-11-25.    

Nordens arbetsmarknad könsmärkt – Island går för certifiering

"Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? ... I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling."

"Island kan bli det første landet i verden som får en sertifisert standard for å måle og utvikle likelønn. Når en virksomhet praktiserer likelønn skal dette kunne sertifiseres og synliggjøres. Målet er å skape et system som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid og like arbeidsbetingelser for arbeid av samme karakter.  Ordningen skal også hindre diskriminering generelt."
Källa:
Arbetsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstitutt
Högskolen i Oslo og Akershus

EWL – European Women´s Lobby

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Europa-parlamentet

Vad händer i Europa-parlamentet? EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Kolla även EU-portalen.

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women." Se även svenska UN Women

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

KvinnorKan på Facebook

KvinnorKan på Facebook

Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag Sök lagar och förordningar Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. Lagar - Svensk författningssamling På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

KvinnorKan i Norrköping nominerad till Jämställdhetspriset 2018

Skrivet av KvinnorKan | oktober 10, 2017

Vi är glada att meddela att KvinnorKan i Norrköping (en av våra lokalföreningar)  har blivit nominerade till Svenska Jämställdhetspriset 2018
Se: Forum Jämställdhets hemsida .

Du når KvinnorKan Norrköping också via
info.norrkoping@kvinnorkan.se .

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Norrköping – 4 timmarspass i självförsvar

Skrivet av KvinnorKan | oktober 7, 2017

 Datum: lördag den 28 oktober 

Tid: pass 1: 08.30-12.30; pass 2: 13.00-17.00
Plats: Stockholmsvägen 21, Norrköping
Klädsel: Oömma och bekväma

Vill du känna dig tryggare ute på gator och torg?
Arbetar du inom vård, omsorg, restaurang, taxi eller något annat utsatt yrke?
Är ni ett gäng kompisar som vill hitta på något roligt som ni också kan ha nytta av?

 Då är Norrköpings Ju-Jutsuklubb och passet i personligt skydd något för dig!

Att passera genom dåligt upplysta områden, arbeta ensam i en lokal eller möta aggressiva människor är exempel på situationer när du kan känna dig otrygg, rädd eller rentav hotad. De situationerna är lättare att hantera eller förebygga om du är väl förberedd.

Förberedelsen kan vara mental, att du tänkt igenom hur du kan agera, eller praktisk. 4-timmarspasset som vi erbjuder innehåller båda dessa moment och även en genomgång av lagen om nödvärn, självförsvar.

Under passet får deltagarna grundläggande kunskaper i säkerhetstänkande, självskydd och självförsvar. I passet ingår några enkla självförsvarstekniker. Ledare för kursen är utbildade instruktörer från Ju-Jutsuförbundet. Mycket välkomna!

Gratis inträde för KvinnorKan:s medlemmar. Övriga betalar 75 kr. Anmälan ska ske senast 23/10 till mailto:info.norrkoping@kvinnorkan.se eller till Ann Dohse 0737-15 77 15. Med reservation för fullsatt så gäller först till kvarn. 70 personer per pass.

Arrangör: KvinnorKan i Norrköping samarbete med NJJK

Flygblad se: Självförsvar Norrköping

 

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Tema: Stöd till personer med funktionsnedsättning, deras familjer och till övriga samhället.

Skrivet av KvinnorKan | augusti 29, 2017

KvinnorKan Lund bjuder åter igen till en härlig lunchföreläsning!

Föreläsare: Camilla Norberg Hansen och Gunilla Radu.
Tid:  Måndag den 4/9 kl 12.
Plats:  Ideon Beta 5 konferensrum.
Anmälan: senast den 3/9 till info.lund@kvinnorkan.se.

Välkommen att lyssna på Camilla Norberg Hansen (Almbacka AB) och Gunilla Radu (Tränahjärnan & Klaraskolan AB) när de berättar om hur de arbetar med familjer som har anhöriga med funktionsnedsättning.

 

 

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Rapport från Lönelotsarna: Samma yrke – olika lön

Skrivet av Elisabeth Hammam | juli 7, 2017

”Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. ” Källa: hämtad från länkad sida här nedanför.
Rapporten kan hämtas här: https://www.lonelotsarna.se/publikationer.

 

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Reflektioner från Almedalen

Skrivet av Elisabeth Hammam | juli 6, 2017

Almedalen är mer än politikerveckan. Det är en spännande mötesplats där näringsliv, myndigheter, organisationer, fackföreningsrörelse, civilsamhället och enskilda invånare/besökare kan träffas i dialog. Det har utvecklats till en tradition och numera kanske en institution i sig själv.
KvinnorKan har fokuserat på kunskapsinhämtning och deltagit på en uppsjö evenemang (många har delats på facebook-sidan) och urvalet har styrts ut ifrån vad som borde vara kvinnor och mäns lika värde och naturliga delaktighet i samhällslivet, på lika villkor. När det gäller arbetslivet handlar det om kartläggning och påföljande jämställdhetsanalyser inför etablering av styrning på arbetsplatser; kartläggning, analyser och rapporter på skillnader i lönenivåer mellan kvinnor och män. Idag använde man under samtalet på Medlingsinstitutets: Fakta och funderingar om löneskillnader … ogenerat termen värdediskriminering.
Det är en etablerad sanning att skillnader i löner blir extra tydligt i samband med familjebildning; kvinnor tar i snitt ut 13 månaders föräldraledigt medan män tar ut 3.  Medlingsinstitutets rapport finns att hämta på deras hemsida.
I panelen hos Medlingsinstitutet fanns representanter från Svenskt Näringsliv, Metall, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och Vårdförbundet. Det gav en intressant diskussion om den svenska modellen och de olika sektorernas ömsesidiga berorende.

Det finns en märklig skärningspunkt i jämställdhetssträvandena idag: krisen inom förlossningsvården. Det är en arena som är kvinnodominerad i mötet mellan barnmorska och den födande kvinnan. – Båda upplever situationen som befinna sig i kris. Detta är en obegriplig paradox i tiden. Trots att kvinnor förväntas ta ansvar för egen försörjning, arbeta, betala skatt, föda barn och verka som förlossningsmedhjälpare klarar vi inte skapa trygga och värdiga omständigheter för mor, barn och barnmorska. – Sveriges Kvinnolobby hade organiserat en namninsamling som överlämnades till sjukvårdsminister Annika Strandhäll tillsammans med en rad krav.
,
Värdediskriminering har ett annat uttryck utöver vad gäller materiell lön: som uttryck i våld mot kvinnor. Våld är en härskarteknik och ska inte förekomma. Det är en förtryckande mekanism som hindrar den våldsutsatta att blomma och nå sin potential. Detta kan bl.a. ha stora konsekvenser för individens möjlighet att utvecklas i arbetet och därigenom säkra löneutveckling (och framtida pension). – Ett av regeringens jämställdhetspolitiska mål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våld mot kvinnor sker i alla samhällslag och kan inte försvaras. KvinnorKan deltog även på ett seminarium kring kvinnors situation i förorten, där f.d. Talman i Riksdagen Per Westerberg var en bland den i övrigt månghövdade, kvinnliga panelen. Det var stort intresse för evenemanget.

Samtal kring integration är nödvändiga och behovet stort. KvinnorKan deltog  i ett sådant organiserad av Initiative Change där Förortens Favoriter (mest killar, men en och annan tjej) tillsammans med representanter för företag, offentliga sektorn och civilsamhället. Syftet var att hitta forum för möten, erfarenhetsutbyte, ge ungdomar rollmodeller och mentorskap. – Ett ytterligare uppdrag i tiden är att involvera också förortens kvinnor i arbetslivet. Där finns nyckeln till integration genom språklig utveckling i möte med kollegor. – Genom Fröken Frimans krig vet vi att källan till frihet ligger i egen ekonomi och självförverkligande.

Slutligen: medierna fokuserar på politiken under Almedalsveckan. En hel del andra evenemang har streamats, kan ses i efterhand. Kolla programmet. Sedan finns alla de som saknar resurser till inspelning. Stor eloge till alla (varav många(!) kvinnor) i civilsamhället som gör ett enormt jobb i en massa sociala och humanitära insatser, nationellt som internationellt. – Det finns massa att lära genom att lyssna av och observera aktiviteten under Almedalsveckan; ännu mera genom att aktivt gå in i en verksamhet.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

« Previous Entries Next Entries »