Skip to content
Att våga fråga

ATT VÅGA FRÅGA!

Qjouren
Frida Walter
Online via Zoom

Qjouren bjuder in till digital lunchföreläsning:

ATT VÅGA FRÅGA!

Många ställer sig frågan Hur hjälper man på bästa sätt?
Våld i nära relationer är ett av världens mest kontrollerande våld där den våldsutsatta individen reagerar och agerar utifrån tystnadskultur, normalisering, förlamande rädsla och förnekelse. Bemötande kan många gånger upplevas som svårt då den våldsutsatta individen har utvecklat en högintensiv inkänningsförmåga utifrån hot och varningssystemet. Bra bemötande möjliggör både för en frigörelseprocess och för en polisanmälan.

Föreläser gör Frida Walter, utbildad jourkvinna med mångårig erfarenhet av att möta kvinnor och barn på skyddade boenden. Hon är också utbildad forensisk sköterska och författaren bakom handböckerna: Nu går jag!, Att våga fråga!, Sexuellt våld & prostitution! samt Att läka!. Frida skriver och föreläser både utifrån egna erfarenheter av att bo på ett skyddat boende och utifrån hennes olika yrkesroller.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner. Det kommer att finnas tid för frågor. Föreläsningen kommer inte att spelas in.

Datum: måndag 11 december 2023
Tid: 12:00-13:00
Plats: Zoom Länk skickas ut till anmäld e-post ca en timme innan föreläsningens början.

ANMÄL DIG HÄR: https://qjouren.se/digitala-lunchforelasningar/

Frågor och funderingar? Maila till info@qjouren.se

KvinnorKan har nåtts av denna inbjudan via mail och då vi till full stödjer arbetet mot våld i nära relationer deltar vi gärna i spridningen.
Våld och dess konsekvenser är förödande för den/de utsatta och är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och et de facto hot mot individens möjlighet att nå sin fulla utvecklingspotential och försörjningsförmåga.