Skip to content
Digital framtid, kvinna

KvinnorKan firar 40 år!

Svea Symfoni och Serenad Lounge

Den 18 november 2022 firar vi att det är 40 år sedan KvinnorKan bildades!

VAR:
Svea Symfoni och Serenad Lounge, Löjtnantsgatan 9A, Stockholm.

Välkomstfika kl. 10.00
Avslut med fika omkring kl. 15.00.

Programmet kommer att bestå av tillbakablickar på vår verksamhet, föreläsningar och trevlig gemenskap.

Det kommer att vara möjligt att följa programmet via Zoom, meddela därför i samband med Din anmälan hur Du önskar delta.

PROGRAM
Välkomsthälsning ved KvinnorKans ordförande Gunnel Hall.
Om KvinnorKan´s historia, Pia Jansäter.
A Swedish woman from Iran, Mojgan Zareinejad.
   Lunch
Vägval från utbildning till yrkesutövning, Ruth Yosef.
Hur konst påverkar hälsan, Britt-Maj Wikström.
Betydelsen av nätverk, Agneta Yngve.

Anmälan skickas till info@kvinnorkan.se
alternativt  per post till: KvinnorKan, Schelegatan 15, 223 63 Lund
senast den 10 november 2022.
Önskar Du vegetarisk kost eller annat önskemål, ange detta vid anmälan.

KvinnorKan
Styrelsen