Skip to content
team-3393037_1280
Offline

LUND Lunchföreläsning Framgångsfaktor Belbin Teamroller

KvinnorKan, Lund
Pernilla Agardh
Scheeletorget 1, Lund, The Spark, Medicon Village

Lunchföreläsning 

TEMA: Framgångsrikt Teamarbete med Belbin Teamroller
Tid:   fredag den 1 dec, kl. 12:00.
Plats: The Spark, Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund
https://www.mediconvillage.se/contact-and-visit/
Anmälan: Linda Tang, KvinnorKan,  mobil:0762155437
(OBS, sist anmälningsdag den 29 nov)
Vid ankomst, anmäl dig i receptionen

Belbin teamroller är resultatet av forskning av Meredith Belbin från Henley Business School i England om vad som ligger bakom framgångsrika team där man framför allt studerat teamrollbeteende.  Belbin är känd för sin teori om teamroller som identifierar olika beteenden och funktioner som individer tar på sig när de arbetar i grupper. Enligt Belbin är det nio distinkta teamroller som var och en bidrar unikt till ett teams prestation. Genom att förstå och utnyttja dessa roller kan grupper skapa mer effektiva arbetsdynamiker och uppnå bättre resultat. Idag är Belbin ett etablerat verktyg för att förstå och använda dessa roller och hjälpa team att optimera sin prestation och öka produktiviteten.

Föreläsare Pernilla Agardh, driver sedan sju år eget företag inom rekrytering, coachning och mentorskap samt är ackrediterad i Belbins teamroller, som bygger på att skapa effektiva team. Hon har ett förflutet inom läkemedelsbranschen där hon har arbetet i 20 år. Förankrad i Medicon Village är hon del av ett stort nätverk inom Life Science.

Kostnadsfri lunch ingår under föreläsningen, hjärtligt välkomna!

Kontaktperson: Linda Tang
KvinnorKan, Lund
Mobil: 0762155437