KvinnorKan – Almedalsveckan 2023

Vilka risker innebär självidentifikation för jämställdhetsarbetet och kvinnors rättigheter?

27 juni rullar programpunkterna under  Almedalensveckan 2023 igång. Är du inte på plats i Visby kan du ha glädje av Almedalen Play. KvinnorKan är i år medarrangör i följande programpunkt redan under tisdagen. Från programmet:
[27 juni] 10:15 – 11:30
”Vilka risker innebär självidentifikation för jämställdhetsarbetet och kvinnors rättigheter?
Utökad information om evenemanget:
Hur påverkas kampen mot stereotypa könsroller, arbetet med könsuppdelad statistik och damidrottens villkor om kön ska baseras på individens egen upplevelse snarare än biologi? Vad kan vi lära oss av utvecklingen i andra länder? Vilka juridiska förutsättningar skapar bäst möjligheter för vård och stöd till den växande gruppen biologiska flickor som ifrågasätter sin könsidentitet?
 
Ämne: Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
Arrangör: KvinnorKan, Women’s Rights Watch
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B25+B27” ”