Regeringen tar emot utredningen från Kommissionen för jämställda livsinkomster

”Idag [2022-02-07] har arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tagit emot slutrapporten från Kommission för jämställda livsinkomster. Kommissionen föreslår bland annat att Jämställdhetsmyndigheten regelbundet ska göra jämställdhetsanalyser över livsinkomster. Förslagen syftar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och långsiktigt stärka kvinnors ekonomiska makt.” Källa – följ länk här nedanför.

Läs mer om vad kommissionen föreslår för åtgärder här …