Stoppa nedskärningarna inom förlossningsvården!

Stoppa nedskärningarna inom förlossningsvården! Rusta upp och Säkra trygga villkor för födande, spädbarn och barnmorskor!
”Aside from civil rights issues, the Convention* also devotes major attention to a most vital concern of women, namely their reproductive rights.”
Källa: CEDAW, Convention on the Elimination of Discrimination on Womens Rights = *Kvinnokonventionen

Kvinnorörelsen, har under hösten lämnat in skuggrapport till FN:s Kvinnokommitté, som granskar om de länder som ratificerat kvinnokonventionen lever upp till sina åtaganden.

Parallellt har barnmorskerna i Stockholm fått nog. Arbetsmiljön har blivit ohållbar och det handlar ytterst om kvinnor och spädbarns säkerhet i samband med förlossning.
Du har möjlighet att visa ditt stöd på följande sätt:
1 – Skriv på namninsamlingen
2 – Delta vid demonstrationen utanför Landstingshuset, Kungsholmen i Stockholm tisdag 16/11 kl. 12-13.