KvinnorKan firar 40 år!

Den 18 november 2022 firar vi att det är 40 år sedan KvinnorKan bildades! VAR: Svea Symfoni och Serenad Lounge, Löjtnantsgatan 9A, Stockholm. Välkomstfika kl. 10.00Avslut med fika omkring kl. 15.00. Programmet kommer att bestå av tillbakablickar på vår verksamhet, föreläsningar och trevlig gemenskap. Det kommer att vara möjligt att följa programmet via Zoom, meddela därför i samband med Din anmälan hur Du önskar delta. PROGRAMVälkomsthälsning ved KvinnorKans ordförande Gunnel Hall.Om KvinnorKan´s historia, Pia Jansäter.A Swedish woman from Iran, Mojgan Zareinejad.   LunchVägval från utbildning till yrkesutövning, Ruth Yosef.Hur konst påverkar hälsan, Britt-Maj Wikström.Betydelsen av nätverk, Agneta Yngve. Anmälan skickas till info@kvinnorkan.se alternativt  per post till: KvinnorKan, Schelegatan 15, 223 63 Lundsenast den 10 november 2022. Önskar Du vegetarisk kost eller annat önskemål, ange detta vid anmälan. KvinnorKanStyrelsen

Läs mer