Kvinnor vid förhandlingsbordet

I anledning av pressbild från samtal mellan parterna idag har kommentarer dykt upp i sociala medier om att kvinnlig representation lyser med sin frånvaro. – Med all rätt och så brukar det vara. Vi tar tillfället i akt och påminner om Säkerhetsrådet resolution 1325, som antogs så sent som 2000. ”FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs enhälligt 31 oktober 2000. Det var första gången som medlemsstaterna agerade för att inlemma ett genusperspektiv i alla delar av fredsarbetet. Resolutionen antogs då civila i modern tid blivit allt mer utsatta i väpnade konflikter och kvinnor ofta har uteslutits från fredsprocesser. Resolutionen kan sägas vara byggt kring fyra ledord; delaktighet, säkerhet, förebyggande samt återbyggnad” Källa: Wikipedia.

Det är på sin plats att även påminna om att krig splittrar familjer. Det gäller vuxna som barn. Det skapar trauman av livlång varighet. – Just därför ska vi avstå från krig. Det är dock nödvändigt samtidigt att skilja på angreps- och försvarshandlingar.