Operation1325

Då fred och frihet från våld/hot om våld  – är fundamentet för kvinnors möjlighet att leva självständigt, följa sina egna val om försörjning och förvärkligande av egna drömmar och mål i livet, är det naturligt för KvinnorKan att också engagera sig i paraplyorganisationen Operation1325, där vi är medlem.